Over Ger Schurink

Sinds 1992 heb een praktijk in Borne/Hengelo (Twente). Aan cliënten geef/gaf ik individuele therapie en coaching. Therapeuten in de geestelijke gezondheidszorg, zoals psychologen, psychotherapeuten en psychiaters maar ook coaches, verpleegkundigen en andere professionele 'praters' kunnen bij mij vakgerichte trainingen, supervisie en leertherapie volgen.

Zeer beperkt en voor korte trajecten neem ik nieuwe cliënten voor gesprekstherapie of coaching aan. Wel ben ik beschikbaar voor leertherapie, supervisie en coaching van collega's.

Ik heb veel werkervaring en ben goed op de hoogte van de stand van zaken in mijn vakgebied. Mijn clienten en cursisten waarderen mijn praktische, heldere en nuchtere aanpak. Humor vind ik belangrijk in mijn werk, evenals oplossingen zoeken buiten de bekende paden. Mijn streven is om methoden te gebruiken waarin de regie bij de cliënt ligt.

Als behandelend psycholoog werk ik vanaf 1980 in de geestelijke gezondheidszorg. Sinds 1992 ben ik als docent en supervisor actief in postdoctorale opleidingen voor psychologen, psychiaters en psychotherapeuten. Ik heb jarenlang cursussen directieve- en cognitieve therapie gegeven. Vanaf 2003 tot 2018 gaf ik trainingen in Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT). Transdiagnostische benaderingen worden steeds belangrijker. De Method of Levels (MOL) is zo’n nieuwe transdiagnostische gesprekstherapie en heeft als uitgangspunt dat mensen de kennis in huis hebben om voor hun psychische problemen zelf oplossingen te vinden. Het is een verademing om met de MOL te werken. Ook bij problemen die niet mooi in een diagnostisch vakje passen. Cliënten knappen er van op en ervaren een sterke eigen inbreng en voor therapeuten is het een opluchting om effectieve hulp te bieden zonder gebonden te zijn aan overbodige richtlijnen. Een uitgebreidere uitleg over mijn werkwijze vindt je onderaan deze pagina in de pdf: Wat is de Method of Levels?

Mijn belangrijkste beroepskwalificaties zijn:

- Universitaire opleiding klinische psychologie, afgerond in 1983
- Psycholoog NIP, sinds 1984
- BIG nummer gz-psycholoog: 69041774625, sinds 1998
- BIG nummer psychotherapeut: 89041774616, sinds 1999
- Gedragstherapeut VGCt (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie) sinds 1990
- Supervisor/leertherapeut/docent VGCt, sinds 1995 (Mijn lidmaatschap heb ik in maart 2019 opgezegd)

Met zorgverzekeraars ben ik vanaf 2014 geen contracten meer aangegaan vanwege de onredelijke en onnodige verplichtingen, regels, beperkingen en tarieven. Mijn psychotherapeutische hulp wordt niet vergoed door zorgverzekeraars. Ik bied dus geen hulp aan die vergoed wordt in het kader van de Zorgverzekeringswet.

Publicaties over mindfulness:

Schurink, G. ( 2004). Forum: Aandachtgerichte cognitieve therapie bij depressie: een methode die past in het domein van de cognitieve gedragstherapie. Gedragstherapie, 37 (3), 207-214.

Schurink, G. (2006). Mindfulness: integratie in de cognitieve gedragstherapie. Gedragstherapie, 39, 4, 281-292.

Schurink, G. (2007). Het lichaam wordt belangrijker. In: Gedragstherapie en cognitieve therapie, ÔCall it dry, but make it sweetÕ. Jubileumboekje i.v.m. 40 jarig jubileum van de VGCT. (p.23)

Vreeswijk, M., Broersen, J. & Schurink, G. (2009). Mindfulness en Schematherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. (Duitse vertaling 2010, Engelse vertaling 2014)

Schurink, G. (2009). Mindfulness: een praktische training in het omgaan met gevoelens en gewoonten. Zaltbommel: Thema.Publicaties over cognitieve gedragstherapie:

Broeke, E. ten, Schurink, G., Jongh, A. de & Korrelboom, C.W. (2003). Gedragsexperimenten in cognitieve gedragstherapie: een stapsgewijze beschrijving. In: Gedragstherapie, 36, 5-18

Broeke, E. Ten, Heiden, C. Van der, Meijer, S. & Schurink. G. (2004). Cognitieve therapie: basisvaardigheden. Cure & Care Publishers.

Kleissen, Y. & Schurink, G. (2013). Het Unified Protocol: een veelbelovende transdiagnostische aanpak. GZ-Psychologie, 7, 10-13.

Meijer, S., Broeke, E. Ten & Schurink, G. (2005).Het gedachteschema in cognitieve therapie: van BANG naar ENG, Tijdschrift voor Psychotherapie 31, 3.Overige publicaties:

Hart, O. van der, Schurink, G. (1987). Strategieën in hypnotherapie. Houten: van Loghum Slaterus.

Method_of_Levels-_informatie_voor_cliënten_.pdf 

Ger Schurink

Mijn cliënten en cursisten waarderen mijn nuchterheid, humor en relativeringsvermogen.

Ger Schurink

Driedaagse cursus Method of Levels in Bunnik op Driedaagse MOL cursus: 23/24 jan en 13 febr. 2023Tweemaandelijks stuur ik een nieuwsbrief met een instructieve tekst zoals je die in de rubriek Literatuur MOL kunt vinden. Wil je die ontvangen? Stuur dan je mailadres met de vermelding s.v.p. nieuwsbrief naar

info(_AT_)gerschurink.nl