Cursus Method of Levels (MOL)

2017 (inschrijfformulieren onderaan deze pagina)
Eendaagse workshop MOL in Bunnik op 20 sept. 2017, € 195,-
Tweedaagse cursus inclusief volledig hotelarrangement in Vasse (Twente) 26 & 27 september 2017, € 530,-
Tweedaagse MOL-cursus in Bunnik op 2 & 23 nov. 2017, € 515,-
Tweedaagse verdiepingscursus in Bunnik op 30 nov. & 14 dec. 2017, € 515,-
Houd-de-MOL-in-leven!: opfrisdag MOL op 17 november 2017, € 185,-

2018 (voorinschrijven door even te mailen naar info@gerschurink.nl)
12 jan. Workshop MOL van één dag
15 en 16 januari, Tweedaagse cursus inclusief volledig hotelarrangement in Vasse (Twente) 
15 febr., 15 maart, Tweedaagse workshop MOL
22 maart, Workshop MOL van één dag
28 maart MOL opfrisdag
14 juni Workshop MOL van één dag

Docent: Ger Schurink  

Optimaal aansluiten bij de gesprekspartner

Als mensen hulp zoeken dan vinden ze het fijn om als een gelijkwaardig persoon bejegend te worden. Ze waarderen het als ze gezien en gehoord worden; dat hun verhaal, mening en ervaring er toe doen. Hulpverleners handelen vaak op de automatische piloot. Er worden vragen gesteld, adviezen en interpretaties gegeven. Er wordt gerustgesteld, getroost, gespiegeld, geconfronteerd en gewaarschuwd. Kortom: hulpverleners zijn veel aan het woord. Dat gaat regelmatig op de automatische piloot en hoort bij de menselijke aard, maar het is ook vaak aangeleerd in opleidingen. Bovendien kan de manier waarop een gesprek gevoerd wordt voortkomen uit een sterke behoefte aan controle, waardering of veiligheid bij de helper. Bijvoorbeeld als die zich erg ongemakkelijk voelt bij heftige emoties, zich over-verantwoordelijk voelt, risico's wil vermijden of goedkeuring zoekt.

Zo kan een hulpverlener zijn gesprekspartner in de weg zitten omdat advies, uitleg, empathie et cetera niet goed past bij wat de ander op dat moment werkelijk nodig heeft. Alle helpende gesprekken worden beter als de hulpverlener optimaal aansluit bij de ander. Als hij bewust met aandacht handelt en niet op basis van ingesleten gewoonten, regels, richtlijnen, zorgpaden, modules of protocollen

De Method of Levels (MOL)

Het is een gespreksmethode waarin de hulpverlener zeer spaarzaam is met adviezen, oefeningen, uitleg, interpretaties en steunende opmerkingen. Het is een zeer cliëntgerichte manier van helpen die maximaal de regie in handen legt van cliënten en zeer sterk een beroep doet op eigen kracht, verantwoordelijkheid en inzicht.

De MOL is ontwikkeld als een op zichzelf staande manier van helpende gesprekken voeren. Vanwege zijn eenvoudige karakter kan de MOL goed met andere interventies gecombineerd worden. Bijvoorbeeld met het bepalen van de onderwerpen voor een gesprek, bij het bespreken van twijfel als er keuzen gemaakt moeten worden, om de motivatie voor verandering te vergroten, bij emotionele verwerking, in cognitieve herstructurering, bij overleg over huiswerk-, exposure-opdrachten en actieplannen of als een gesprek vastloopt. Praten over moeilijke onderwerpen krijgt door de MOL véél meer emotionele diepgang.

Vragen bij verstoringen

Emotionele en cognitieve veranderingen ontstaan volgens de MOL door bewustwording hoe de huidige gevoelens, gedachten en gedrag conflicteren met belangrijke opvattingen, waarden of doelen. Het is een vorm van ‘conversationele’ exposure waarbij de hulpverleners twee belangrijke taken heeft: de cliënt stimuleren om te blijven stilstaan het onderwerp en gericht door te vragen bij verstoringen in het gesprek. Met andere woorden: in het gesprek wordt de aandacht steeds intens gericht op waar de ‘pijn’ zit.

Essentieel in de MOL is het opmerken en stil staan bij verstoringen in het verhaal van de cliënt. Dit zijn de (non)verbale veranderingen zoals aarzelen, een andere gelaatsuitdrukking, wegkijken, onrustige bewegen, ander taalgebruik of een evaluerende opmerking maken. Op dat moment dienen zich vaak op de achtergrond belangrijke gevoelens en gedachten aan. Door deze de volle aandacht te geven wordt de cliënt zich meer bewust van de verschillende kanten van het probleem. Wat op de achtergrond speelt komt naar de voorgrond. Er ontstaat een perspectief dat het oorspronkelijke probleem overstijgt, een helicopterview waarbij het probleem vanuit een hoger niveau gezien wordt. Vandaar het woord ‘levels’ in de MOL. Met deze inzichten ziet de cliënt manieren om het probleem zelfstandig verder aan pakken of het lost zich vaak ‘vanzelf’ op.

Een voorbeeld

Een cliënte is heel erg van slag door de recente scheiding van haar zoon. Ze is somber, angstig, slaapt en eet weinig en piekert veel. In een MOL-sessie komt ze tot inzicht dat ze lijdt, omdat ze extreem bezorgd is dat ze erg ontregeld zal raken. Toen zij jong was, zat haar vader jarenlang depressief thuis op de bank. De cliënte wordt zich ervan bewust dat ze bang is dat de mogelijke ontregeling ervoor zal zorgen dat dit ook met haar gebeurt. Nadat ze zich dit gerealiseerd heeft, klaart haar stemming enorm op. Door verdere MOL-vragen komt ze tot nieuwe inzichten. Met stemverheffing zegt ze: ‘Mij vergaat het helemaal ziet zoals pa! Ik heb al voor hetere vuren gestaan. Dit is heel erg vervelend maar hier kan ik ook mee dealen!’

Uitgangspunten en kenmerken

Het uitgangspunt van de MOL is dat mensen meestal zelf de kennis in huis hebben voor het oplossen van hun psychische problemen. Ze zien echter geen uitweg omdat ze hun pijnlijke gevoelens en gedachten het liefst zoveel mogelijk uit de weg gaan en er daardoor geen goed zicht meer op hebben. Het doel van de MOL is om al pratende alle kanten van het probleem zo gedetailleerd mogelijk onder de aandacht te brengen zodat er steeds meer emotioneel inzicht en verwerking komt. De MOL heeft de volgende kenmerken:

 • De cliënt bepaalt zelf in elke sessie het gespreksonderwerp. 
 • Hij bepaalt ook wanneer en hoe vaak hij afspraken wil.
 • Er worden geen therapeutische interventies gedaan of protocol gevolgd.
 • De therapeut houdt de aandacht van de cliënt steeds dicht bij het onderwerp door er voortdurend nieuwsgierige vragen over te stellen.
 • Hij merkt verstoringen en evaluatieve opmerkingen op en vraagt gedetailleerd door naar gevoelens en gedachten op dat moment.
 • De therapeut is zeer spaarzaam in het geven van uitleg, interpretaties, adviezen of oefeningen. Hij volgt meer dan dat hij stuurt.

Voor wie ?


De training is bedoeld voor iedereen die helpende gesprekken voert. Behandelaars in de geestelijke gezondheidszorg: psychologen, psychiaters, pedagogen, POH-ggz's, maatschappelijk werkers, s.p.v.-ers, vaktherapeuten, verpleegkundig specialisten GGZ, etc. Ook coaches, pastoraal werkers, leerlingbegeleiders, gespreksleiders etc. kunnen aan de cursus deelnemen.

Wat leer je ?


Je doet in zelf intensieve ervaring op met de Method of Levels door het oefenen en toepassen bij een eigen thema. Je leert de MOL te integreren in uw eigen behandelingen, coaching of begeleiding. Je maakt kennis met de principes van Perceptual Control Theory (PCT), de theorie achter de MOL. Een workshop van een dag is een kennismaking met de MOL. Het je echt eigen maken vraagt meer tijd: een twee- of vierdaagse cursus eventueel gevolgd door MOL-supervisie.

Wanneer, waar en kosten?

 • Vierdaagse cursus in Bunnik, op donderdagen 4 en 18 mei en 1 en 15 juni 2017. € 925,- incl. uitgebreide lunch.
 • Eendaagse workshop MOL in Bunnik op 22 juni en 8 sept. 2017. Eén hele dag van 09:30-16:30 uur, kosten € 195,- incl. uitgebreide lunch.
 • Twee aaneengesloten dagen MOL-cursus in Vasse (Twente) op 26 & 27 september 2017, inclusief volledig hotelarrangement € 530,-
 • Tweedaagse MOL-cursus in Bunnik op 2 & 23 nov. € 515,- incl. uitgebreide lunch.
 • Tweedaagse verdiepingscursus in Bunnik op 30 nov. & 14 dec. € 515,- incl. uitgebreide lunch in Bunnik op 23 & 30 nov. € 515,- incl. uitgebreide lunch.

Een MOL-supervisie traject is ook mogelijk evenals een incompany-workshop of cursus.

Als je je samen met een collega inschrijft geef ik jullie beiden 10% korting.

Aanmelden via de inschrijfformulieren onder aan deze pagina

Verplichte literatuur (zelf aan te schaffen):

Method of Levels gesprekstherapie. Een transdiagnostische benadering. Warren Mansell, Timothy A. Carey, Sara J. Tai. Amsterdam:Uitgeverij Hogrefe, 2016

Groepsgrootte:


De groepsgrootte is maximaal 16 deelnemers met een docent of 20 met twee docenten.

Accreditatie als bij-en nascholing:


De vierdaagse cursus:
FgzPt klinisch psychologen: 11 punten.
NIP A&O | A&G 22 punten: A&G klinische kennis (10), A&G klinische vaardigheden (12).
NIP K&J/OG herregistratie 24 punten, K&J/OG opleiding - behandeling 12 punten
VGCt: 22 punten

Eendaagse Workshop Method of Levels:
Cognitief gedragstherapeuten (VGCt) 6 punten
NIP A&O - kennis 2 punten, vaardigheden 4 punten
Verpleegkundig Specialisten Register 11 punten

Method of Levels, tweedaagse cursus:
NIP A&O kennis 2 punten, vaardigheden 10 punten
Cognitief gedragstherapeuten (VGCt) 11 punten
Verpleegkundig Specialisten Register 11 punten

Verdiepingscursus Method of Levels:
Cognitief) gedragstherapeuten (VGCt) 11 punten
NIP A&O: klinische kennis 3 punten, vaardigheden 8 punten
Verpleegkundig Specialisten Register 11 punten


NIP K&J/OG herregistratie is nog in behandeling

Meer informatie:

www.gerschurink.nl, 074-2666090 of info@gerschurink.nl

Method of Levels website http://www.methodoflevels.com.au

Inschrijformulier_Eendaagse_workshop_MOL_20_sept._2017.pdf 

Inschrijfformulier_Tweedaagse_MOL-cursus_in_Vasse_op_26_&_27_sept._2017.pdf 

Inschrijfformulier_Tweedaagse_MOL-cursus_in_Bunnik_op_2_&_23_nov._2017.pdf 

Inschrijfformulier_Tweedaagse_verdiepingscursus_in_Bunnik_op_30_nov._&_14_dec._2017.pdf 

Ervaringen_van_deelnemers_aan_de_cursus_MOL.pdf 

Programma_4_daagse_cursus_MOL_.pdf 

Programma_tweedaagse_cursus_MOL.pdf 

Programma_eendaagse_workshop_MOL.pdf 

Inschrijformulier_MOL_opfrisdag_1_sept._2017.pdf 

Inschrijfformulier_MOL_opfrisdag_17_november_2017.pdf 

Ervaringen van deelnemers aan de MOL-cursus

 • De gesprekken met cliënten die ik n.a.v. de cursus MOL heb gehad hebben geleid tot dieper inzicht bij de cliënten zowel als bij mezelf.
 • Door de Method of Levels zijn alle gesprekken er beter van worden.
 • Het is een heel respectvolle en directe manier van therapie.
 • Ik ben verrast door de veranderingen die ik opmerkte in mezelf en in de gesprekken met mijn patiënten door op deze wijze in gesprek te gaan. Mijn eerste indruk is dat het zeer breed toepasbaar is. 
 • Voor mij is de Method of Levels, therapie geven zonder mezelf in de weg te zitten. 
 • De MOL is een persoonsgerichte en concrete techniek, gericht op het hier & nu.
 • Zeer aan te bevelen. Hier komen als het ware de verschillende therapeutische stromingen bij elkaar want hun raakpunt wordt uitgelicht en helder. 

De Wiite Huisjes in Bunnik

Vierdaagse cursus in Bunnik, 4 en 18 mei en 1 en 15 juni 2017
Eendaagse workshop MOL in Bunnik, 30 maart en 22 juni 2017

Maandelijks stuur ik een nieuwsbrief met een instructieve tekst zoals je die in de rubriek Literatuur MOL kunt vinden. Wil je die ontvangen? Stuur dan je mailadres met de vermelding s.v.p. nieuwsbrief naar

info(_AT_)gerschurink.nl