Cursus Method of Levels (MOL)

Geef de ander de ruimte!

Tweedaagse cursus in Bunnik op 30 nov. & 14 dec. 2017

Last-minute korting: € 395,- in plaats van € 515,-

Docent: Ger Schurink  

Een zeer persoonlijke en respectvolle gespreksmethode

Als mensen hulp zoeken dan vinden ze het fijn om als een gelijkwaardig persoon bejegend te worden. Ze waarderen het als ze gezien en gehoord worden; dat hun verhaal, mening en ervaring er toe doen. Hulpverleners volgen vaak hun eigen koers. Er worden vragen gesteld, adviezen en interpretaties gegeven. Er wordt gerustgesteld, getroost, gespiegeld, geconfronteerd en gewaarschuwd. Kortom: hulpverleners zijn veel aan het woord. Dat gaat regelmatig op de automatische piloot, hoort bij de menselijke aard, is vaak aangeleerd in opleidingen en 'moet volgens de richtlijnen'. Bovendien kan de manier waarop een gesprek gevoerd wordt ook voortkomen uit een sterke behoefte aan controle, waardering of veiligheid bij de helper. Bijvoorbeeld als die zich erg ongemakkelijk voelt bij heftige emoties, zich over-verantwoordelijk voelt, risico's wil vermijden of goedkeuring zoekt.

Zo kan een hulpverlener zijn gesprekspartner in de weg zitten omdat advies, uitleg, empathie et cetera niet goed past bij wat de ander op dat moment werkelijk nodig heeft. Alle helpende gesprekken worden beter als de hulpverlener optimaal aansluit bij de ander. Als hij bewust met aandacht handelt en niet op basis van ingesleten gewoonten, regels, richtlijnen, zorgpaden, modules of protocollen

De Method of Levels (MOL)

Het is een gespreksmethode waarin de hulpverlener zeer spaarzaam is met adviezen, oefeningen, uitleg, interpretaties en steunende opmerkingen. Het is een zeer cliëntgerichte manier van helpen die maximaal de regie in handen legt van cliënten en zeer sterk een beroep doet op eigen kracht, verantwoordelijkheid en inzicht.

De MOL is ontwikkeld als een op zichzelf staande manier van helpende gesprekken voeren. Vanwege zijn eenvoudige karakter kan de MOL goed met andere interventies gecombineerd worden. Bijvoorbeeld met het bepalen van de onderwerpen voor een gesprek, bij het bespreken van twijfel als er keuzen gemaakt moeten worden, om de motivatie voor verandering te vergroten, bij emotionele verwerking, in cognitieve herstructurering, bij overleg over huiswerk-, exposure-opdrachten en actieplannen of als een gesprek vastloopt. Praten over moeilijke onderwerpen krijgt door de MOL véél meer emotionele diepgang.

Vragen bij verstoringen

Emotionele en cognitieve veranderingen ontstaan volgens de MOL door bewustwording hoe de huidige gevoelens, gedachten en gedrag conflicteren met belangrijke opvattingen, waarden of doelen. Het is een vorm van ‘conversationele’ exposure waarbij de hulpverleners twee belangrijke taken heeft: de cliënt stimuleren om te blijven stilstaan het onderwerp en gericht door te vragen bij verstoringen in het gesprek. Met andere woorden: in het gesprek wordt de aandacht steeds intens gericht op waar de ‘pijn’ zit.

Essentieel in de MOL is het opmerken en stil staan bij verstoringen in het verhaal van de cliënt. Dit zijn de (non)verbale veranderingen zoals aarzelen, een andere gelaatsuitdrukking, wegkijken, onrustige bewegen, ander taalgebruik of een evaluerende opmerking maken. Op dat moment dienen zich vaak op de achtergrond belangrijke gevoelens en gedachten aan. Door deze de volle aandacht te geven wordt de cliënt zich meer bewust van de verschillende kanten van het probleem. Wat op de achtergrond speelt komt naar de voorgrond. Er ontstaat een perspectief dat het oorspronkelijke probleem overstijgt, een helicopterview waarbij het probleem vanuit een hoger niveau gezien wordt. Vandaar het woord ‘levels’ in de MOL. Met deze inzichten ziet de cliënt manieren om het probleem zelfstandig verder aan pakken of het lost zich vaak ‘vanzelf’ op.

Uitgangspunten en kenmerken

Het uitgangspunt van de MOL is dat mensen meestal zelf de kennis in huis hebben voor het oplossen van hun psychische problemen. Ze zien echter geen uitweg omdat ze hun pijnlijke gevoelens en gedachten het liefst zoveel mogelijk uit de weg gaan en er daardoor geen goed zicht meer op hebben. Het doel van de MOL is om al pratende alle kanten van het probleem zo gedetailleerd mogelijk onder de aandacht te brengen zodat er steeds meer emotioneel inzicht en verwerking komt. De MOL heeft de volgende kenmerken:

 • De cliënt bepaalt zelf in elke sessie het gespreksonderwerp. 
 • Hij bepaalt ook wanneer en hoe vaak hij afspraken wil.
 • Er worden geen therapeutische interventies gedaan of protocol gevolgd.
 • De therapeut houdt de aandacht van de cliënt steeds dicht bij het onderwerp door er voortdurend nieuwsgierige vragen over te stellen.
 • Hij merkt verstoringen en evaluatieve opmerkingen op en vraagt gedetailleerd door naar gevoelens en gedachten op dat moment.
 • De therapeut is zeer spaarzaam in het geven van uitleg, interpretaties, adviezen of oefeningen. Hij volgt meer dan dat hij stuurt.

Voor wie ?


De training is bedoeld voor iedereen die helpende gesprekken voert. Behandelaars in de geestelijke gezondheidszorg: psychologen, psychiaters, pedagogen, POH-ggz's, maatschappelijk werkers, s.p.v.-ers, vaktherapeuten, verpleegkundig specialisten GGZ, etc. Ook coaches, pastoraal werkers, leerlingbegeleiders, gespreksleiders etc. kunnen aan de cursus deelnemen.

Wat leer je ?


Je doet in zelf intensieve ervaring op met de Method of Levels door het oefenen en toepassen bij een eigen thema. Je leert de MOL te integreren in uw eigen behandelingen, coaching of begeleiding. Je maakt kennis met de principes van Perceptual Control Theory (PCT), de theorie achter de MOL. Een workshop van een dag is een kennismaking met de MOL. Het je echt eigen maken vraagt meer tijd: een twee- of vierdaagse cursus eventueel gevolgd door MOL-supervisie.

Wanneer, waar en kosten?

2017: Tweedaagse cursus in Bunnik op 30 nov. & 14 dec. 2017, € 515,-

2018:

 • 12 jan. Workshop MOL van één dag in Bunnik, € 210,-
 • 15 en 16 jan. Tweedaagse cursus inclusief volledig hotelarrangement in Vasse (Twente) € 550,-
 • 15 febr. 15 mrt. Tweedaagse training MOL in Bunnik, € 525,-
 • 22 maart. Workshop MOL van één dag in Bunnik, €210,-
 • 28 maart. MOL opfrisdag in Bunnik, €185-
 • 14 juni. Workshop MOL van één dag in Bunnik, €210,-

Een MOL-supervisie traject is ook mogelijk evenals een incompany-workshop of cursus.

Als je je samen met een collega inschrijft geef ik jullie beiden 10% korting.

Aanmelden via de inschrijfformulieren onder aan deze pagina

Verplichte literatuur (zelf aan te schaffen):

Method of Levels gesprekstherapie. Een transdiagnostische benadering. Warren Mansell, Timothy A. Carey, Sara J. Tai. Amsterdam:Uitgeverij Hogrefe, 2016

Groepsgrootte:


De groepsgrootte is maximaal 16 deelnemers met een docent of 20 met twee docenten.

Accreditatie als bij-en nascholing:


Eendaagse Workshop Method of Levels:
Cognitief gedragstherapeuten (VGCt) 6 punten
NIP A&O - kennis 2 punten, vaardigheden 4 punten
Verpleegkundig Specialisten Register 11 punten

Method of Levels, tweedaagse cursus:

NIP A&O | A&G kennis 2 punten, vaardigheden 10 punten
Cognitief gedragstherapeuten (VGCt) 11 punten
Verpleegkundig Specialisten Register 11 punten
V&V en Register Zorgprofessionals: Consultatieve Psychiatrie 11, GGZ 11, SPV 11 punten.

Meer informatie:

www.gerschurink.nl, 074-2666090 of info@gerschurink.nl

Method of Levels website http://www.methodoflevels.com.au

Ervaringen_van_deelnemers_aan_de_cursus_MOL.pdf 

Inschrijfformulier_MOL_opfrisdag_17_november_2017.pdf 

Inschrijfformulier_tweedaagse_cursus_in_Bunnik_op_30_nov._&_14_dec._2017.pdf 

Inschrijformulier_1_daagse_workshop_MOL_12_jan_2018.pdf 

Inschrijfformulier_Tweedaagse_MOL-cursus_in_Vasse_op_15_en_16_januari_2018.pdf 

Inschrijfformulier_2_daagse_MOL_15_febr_15_maart_2018_Bunnik.pdf 

Inschrijformulier_1_daagse_workshop_MOL_22_maart_2018.pdf 

Inschrijfformulier_MOL_opfrisdag_28_maart_2018.pdf 

Inschrijformulier_1_daagse_workshop_MOL_14_juni_2018_.pdf 

Programma_4_daagse_cursus_MOL_.pdf 

Programma_tweedaagse_cursus_MOL.pdf 

Programma_eendaagse_workshop_MOL.pdf 

Ervaringen van deelnemers aan de MOL-cursus

 • De gesprekken met cliënten die ik n.a.v. de cursus MOL heb gehad hebben geleid tot dieper inzicht bij de cliënten zowel als bij mezelf.
 • Door de Method of Levels zijn alle gesprekken er beter van worden.
 • Het is een heel respectvolle en directe manier van therapie.
 • Ik ben verrast door de veranderingen die ik opmerkte in mezelf en in de gesprekken met mijn patiënten door op deze wijze in gesprek te gaan. Mijn eerste indruk is dat het zeer breed toepasbaar is. 
 • Voor mij is de Method of Levels, therapie geven zonder mezelf in de weg te zitten. 
 • De MOL is een persoonsgerichte en concrete techniek, gericht op het hier & nu.
 • Zeer aan te bevelen. Hier komen als het ware de verschillende therapeutische stromingen bij elkaar want hun raakpunt wordt uitgelicht en helder. 

Tweedaagse MOL-cursus in Bunnik op op 30 nov. & 14 dec. 2017, € 515,-
Vierdaagse cursus MBCT Bunnik op 25 jan., 8 febr., 8 maart, 12 april 2018, € 995,-.

Maandelijks stuur ik een nieuwsbrief met een instructieve tekst zoals je die in de rubriek Literatuur MOL kunt vinden. Wil je die ontvangen? Stuur dan je mailadres met de vermelding s.v.p. nieuwsbrief naar

info(_AT_)gerschurink.nl